Przejdź do treści

Dotacje Unijne

Doradzamy jak pozyskać wsparcie z funduszy Unii Europejskiej oraz innych mechanizmów finansowych na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom im podlegającym.

Nasza pomoc obejmuje:

 • analizę potrzeb przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego w kontekście dostępnych funduszy,
 • opracowywanie wniosków,
 • kompletowanie wymaganych dokumentów,
 • opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności,
 • sporządzanie analiz i ekspertyz związanych z planowanym projektem,
 • uzyskanie opinii o innowacyjności realizowanej inwestycji.

W ramach świadczonych usług gwarantujemy:

 • prawidłowość pod względem formalnym,
 • poprawność pod względem administracyjnym,
 • merytoryczną opiekę nad realizacją i procedurami związanymi z uzyskaniem dofinansowania
 • rozliczanie projektu
 • udział w kontrolach z Instytucji Zarządzających.