szkolenia

Stałe podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr menedżerskich i pracowników firm jest nieodzowne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Posiadamy własną salę wykładową na 14 osób w formule warsztatu i do 40 osób w formule seminarium.
Nasza oferta szkoleniowa obejmuje tematy:

Jesteśmy zespołem trenerów i coachów, którzy nauczą Cię konkretnych zachowań wykorzystując niestandardowe metody i narzędzia.

Bardzo lubimy gry strategiczne. Są rewelacyjnymi, innowacyjnymi narzędziami trenerskimi. Uczą przez doświadczenie i zaangażowanie. Odkrywają prawdziwe oblicza uczestników, dzięki czemu proces szkoleniowy osiąga dodatkowy wymiar efektywności.

Wiemy, że tylko praktyczne doświadczenie danej sytuacji, zorientowanie się w swoich reakcjach, odczytanie i nazwanie własnych emocji pozwala na skuteczne i trwałe przyswojenie wiedzy oraz wdrożenie nowych umiejętności.

Szkolenia dla kadry zarządczej

Leadership – nowoczesne przywództwo

zarzadzanie-zmiana

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie projektami

Szkolenia kompetencyjne

Mediacje

Zarządzanie konfliktem

Negocjacje

Zarządzanie czasem

Sprzedaż

 

Jesteśmy firmą od lat współpracującą z sektorem ochrony zdrowia. Posiadamy doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry medycznej. Zorganizowaliśmy szkolenia dla ponad 500 lekarzy ginekologów i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oferujemy Państwu kursy, szkolenia medyczne zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.).

Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10 wydany przez GCS Quality Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisana do Bazy Usług Rozwojowych.

Profis Sp.j. jest wpisana przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy pod numerem 50-000074-001-0001.

Tematyka organizowanych szkoleń odpowiada zapotrzebowaniu kadry medycznej.

Jesteśmy w stanie zorganizować kurs, seminarium w tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem.
Zapraszamy do korzystania ze szkoleń na naszej platformie elearningowej https://www.e-profis.pl/

PRZYKŁADOWA OFERTA SZKOLENIOWA:

 • Diagnostyka w ginekologii i położnictwie
 • Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
 • Ginekologia estetyczna
 • Diagnostyka onkologiczna w ginekologii
 • Podstawy USG
 • USG tarczycy
 • USG kolana
 • Komunikacja z pacjentem dla lekarzy specjalistów

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ KURSY Z ZAKRESU

 • Psychologia zdrowia dla personelu medycznego 54h obejmujące tematykę :
  1. Profesjonalna komunikacja z Pacjentem
  2. Asertywność w kontaktach z trudnymi pacjentami
  3. Przychodnia lekarska – Rejestracja wizytówką przychodni
  4. Trudny pacjent i pacjent, który sprawia problemy komunikacyjne
  5. Prawa pacjenta
 • Zarządzanie personelem pielęgniarskim, szkolenie dla pielęgniarek oddziałowych zgodnie z ze standardem ZOiZZ z Zestawu Standardów Akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 32h
  1. Pielęgniarka oddziałowa jako lider zespołu
  2. Budowanie i zarządzanie zespołem, czyli „zespół może więcej”
  3. Komunikacja w procesie realizacji zadań
  4. Metodologia ocen pracowniczych
  5. Podejmowanie decyzji i delegowanie uprawnień
  6. Kontakt z innymi uczestnikami systemu szpitalnego